Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2011 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011 si Anexa 2011-02-14
12 / 2011 privind votarea procesului verbal al ședinței ordinare din 04.02.2011 2011-02-14
11 / 2011 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 14.02.2011 2011-02-14
10 / 2011 privind însușirea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Șimand 2011-02-04
9 / 2011 privind aprobarea raportului de activitate al viceprimarului și al consilierilor locali, pentru anul 2010 2011-02-04
8 / 2011 privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în C.F. 301383 Șimand, nr. cad. 1068 2011-02-04
7 / 2011 privind modificarea suprafeței imobilului înscris în C.F. nr 301384 Șimand, nr. top. 370/a2.a1./b; 370/a/2/a/2/a/1/1 Șimandul de Jos 2011-02-04
6 / 2011 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 2011-02-04
5 / 2011 privind mandatarea reprezentantului localitații Șimand în Adunarea generală a acționarilor SC COMPANIA DE APĂ ARAD 2011-02-04
4 / 2011 privind revocarea Hotărârii nr 55⁄2010 a Consiliului Local al comunei Șimand 2011-02-04
2 / 2011 privind votarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17.12.2010 2011-02-04
1 / 2011 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 04.02.2011 2011-02-04
Înapoi